Үйлчилгээ

КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Dell, Cisco systems, APC, Siemens, ZKSoftware, Datacard, Acer, D-Link, BOSCH тоног төхөөрөмж болон Microsoft, Kaspersky програм хангамжийг баталгаат хугацаатайгаар тогтмол нийлүүлэн суурилуулах

ПРОГРАМ ХАНГАМЖ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Байгууллага болон Хувиараа бизнес эрхлэгчийн бизнесийн үйл ажиллагаанд бүрэн нийцсэн онлайн болон оффлайн, гар утасны програм хангамжийг хөгжүүлэх

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Таны бизнесийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийн шийдлийг боловсруулж зөвлөгөө өгч хамтран ажилна.

ПЛАСТИК КАРТ ХЭВЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Пластик карт, зайнаас уншигдах карт дээр албан байгууллага, их дээд сургуулийн оюутны үнэмлэх, компанийн ажилтны үнэмлэх, хөнгөлөлтийн карт, гишүүнчлэлийн карт, бэлгийн карт хэвлэх үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүн

Онцлох Төслүүд

Зохиогчийн эрхийн тухай хуулиар хамгаалагдсан. Монсоурс ХХК © 2016 он.